">
Hart.GratisHandleiding.eu

Gratis Handleiding (en veel meer). De site met gratis handleidingen (u komt op onze site, in tegenstelling tot andere sites, rechtstreeks bij de leverancier terecht zodat u ook software, drivers, firmware enz kunt downloaden), verder vindt u handleidingen om gratis software te downloaden, spellen te spelen, online te winkelen, dvd's te kopieeren, te besparen, te daten, online casino te spelen, te bridgen, spelregels en veel meer......

HOME HANDLEIDINGEN RECEPTEN ZOEKEN CONTACT ZOEKEN

Rubrieken:

Snel naar:

  Handleidingen per merk

  Handleidingen besparen

  Handleidingen computer

  Handleidingen prijsvragen

  Handleidingen software

  Handleidingen spellen

  Handleidingen diverse

Diverse Handleidingen:

  Auto's kopen

  Dating en vrienden

  Energie keuze

  Inmaken en wecken

  Online winkelen

  Spaarprogramma's

  Stamboom maken

  Telefoon / Mobiel keuze

  Website maken

  Werk en opleiding

Interesse pagina's:

  Kinderen

  Senioren

  Eurovisie Songfestival

  Vakantie en reizen

  Verder online winkelen

  Online casino en gaming

Nog meer op deze site:

  Bespaartips

  Cursussen

  De beste Filmpjes

  De beste Muziek

  Eten en drinken

  Games / spellen spelen

  Film, radio en tv

  Lifestyle en mode

  Loterijen uitslagen

  Persoonlijke verzorging

  Steden in Nederland

  Software (gratis)

  Verzekeringen (prijsvergelijk)

  Wonen, huis en tuin

 

 

 

 

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN - DISCLAIMER

ARTIKEL 0: DEFINITIES

GRATISHANDLEIDING.EU, Gratishandleiding, Gratishandleiding.eu, GratisHandleiding, GratisHandleiding.eu, GRATISHANDLEIDING, gratishandleiding, gratishandleiding.eu,  www.GRATISHANDLEIDING.EU,  http://www.GRATISHANDLEIDING.EU worden in deze voorwaarden door elkaar gebruikt en betekenen alle hetzelfde:
Hiermee wordt de website http://www.gratishandleiding.eu bedoeld inclusief alle onderdelen / rubrieken / programma's /  databanken / informatie / gegevens / teksten / hoofdstukken / handleidingen / pagina's / scripts / foto's / logo's / interfaces /  mappen / audio / video / artikels / afbeeldingen / tekeningen / namen /  broncodes / links / animaties / producten / diensten van deze website, eveneens alle subdomeinen van GRATISHANDLEIDING.EU, projecten, mirrorsites,  regionale websites, vertaalde websites en alle aanverwante en  nevenwebsites websites gemaakt en/of beheerd door GRATISHANDLEIDING; eveneens dus andere domeinnamen, IP-adressen of protocols waarmee deze websites of aanverwante websites mee kunnen worden bezocht of kunnen worden  opgehaald, toegang tot kan worden verkregen of zichtbaar met zijn.
Zo eveneens bijvoorbeeld, maar niet limitatief tot: http://www.GRATISHANDLEIDING.com, http://www.GRATISHANDLEIDING.net, http://www.GRATISHANDLEIDING.org,http://www.GRATISHANDLEIDING.be, http://www.GRATISHANDLEIDING.nl,enz.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Door het bezoeken van de website GRATISHANDLEIDING.EU verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande  gebruiksvoorwaarden.
Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de gehele website GRATISHANDLEIDING.EU .

ARTIKEL 2: INFORMATIE

Onder de term "informatie" wordt hiernavolgend verstaan:
Alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met  inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, figuren,  foto's, producten, diensten,  lay-out, software, bestanden, muziek, programma's, software, broncodes, e-mails, programmacodes, geluid, foto's, video, teksten, links, animaties, titels, omschrijvingen, binaire informatie, scripts, data, tekeningen, modellen, logo's, namen, merknamen,  persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, adresgegevens, cijfergegevens, beelden, statistische gegevens, databanken, interfaces, PDF-bestanden,  MP3-bestanden, TXT-bestanden, DOC-bestanden, HTML-bestanden,  PHP-bestanden, GIF-bestanden, JPEG-bestanden, PNG-bestanden,  BMP-bestanden, SWF-bestanden, FLA-bestanden, CSS-bestanden,  JS-bestanden, PPT-bestanden, PPS-bestanden, TIF-bestanden, XLS-bestanden, CSV-bestanden, XML-bestanden, RSS-bestanden,  DOT-bestanden, RTF-bestanden, XLT-bestanden, EXE-bestanden, DLL-bestanden, WAV-bestanden, MPEG-bestanden, ZIP-bestanden, .... Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle  mogelijke andere items.

ARTIKEL 3: NEUTRALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID

a. Alle informatie die GRATISHANDLEIDING.EU op haar website heeft staan is geheel politiek en religieus en  commercieel onafhankelijk, inclusief maar niet limitatief tot alle  handelingen die GRATISHANDLEIDING.EU doet (zoals onder andere verwijderingen van zoekertjes, berichten op forum,...).

b.GRATISHANDLEIDING.EU blijft op alle vlakken en ten alle tijden volledig NEUTRAAL en  ONAFHANKELIJK van onder andere maar niet limitatief tot eender welk  bedrijf, organisatie, onderneming, persoon, opleiding, functie,  politieke strekking, huidskleur, cultuur, afkomst, land, nationale of etnische afstamming, taal, geslacht, intelligentie, leeftijd, geloof,  godsdienst, seksuele geaardheid, fortuin, levensbeschouwing,  gezondheidstoestand, handicap, fysieke eigenschap, burgerlijke staat.
 
c. GRATISHANDLEIDING.EU tracht om eender welke discriminatie in de ruimste zin van het woord op eender welk vlak ten alle tijden te vermijden in al haar informatie en  handelingen.

d. zie eveneens artikel 10 "INFORMATIE VAN GEBRUIKERS" waar wordt duidelijk gemaakt dat de mening of doel van  GRATISHANDLEIDING daarom NIET overeenkomt met de mening/doel/informatie van informatie of handelingen gedaan door gebruikers/bezoekers van GRATISHANDLEIDING en dat GRATISHANDLEIDING GEEN banden heeft met de bezoekers en de  dus de gepubliceerde informatie. GRATISHANDLEIDING is zoals in a) van dit artikel vermeld volledig politiek, religieus en commercieel  onafhankelijk.

ARTIKEL 4: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

a. Alle informatie verstrekt op GRATISHANDLEIDING.EU met inbegrip maar niet limitatief tot de merken, logo's, tekeningen, foto's, data, teksten, beelden, audio, video,  interfaces e.d. wordt gedekt door alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten (zoals  auteursrechten, tekeningen en modellen, het intellectuele  beschermingsrecht op databases, softwarewet,...),
Copyright  ¬© 2001-2010 GRATISHANDLEIDING , http://www.GRATISHANDLEIDING.EU.  Alle rechten voorbehouden.

b. De gebruikers van de website GRATISHANDLEIDING.EU erkennen en aanvaarden dat alle informatie de exclusieve eigendom is en blijft van
GRATISHANDLEIDING en zijn respectievelijke content providers.

c. Sommige namen, tekens, merken of logo's die op de website GRATISHANDLEIDING.EU of  de sites van zijn content providers voorkomen zijn
geregistreerde en aldus beschermde handelsmerken.

d. De verdeling, verkoop, reproduktie, publicatie, downloaden, bewerking, aanpassing, vertaling, distributie, herdistributie, in verkeerbrening, of gebruik voor commerci√ęle  doeleinden  van alle mogelijke informatie, noch digitaal, op papier, cd-rom, dvd, microfilm,  elektronische drager, digitale drager, drukvorm of op enige  andere wijze, is strikt verboden zonder de  voorafgaande  en schriftelijke toestemming van www.GRATISHANDLEIDING.EU.

e. Alle programma's, scripts en interfaces gebruikt en/of beschikbaar op de website GRATISHANDLEIDING.EU worden beschermd door de softwarewet en alle mogelijke andere intellectuele eigendomsrechten. GRATISHANDLEIDING.EU kan eveneens gebruik maken van i-depot voor bepaalde programma's/scripts om het bewijs van bescherming te versterken.

f. Alle databanken van GRATISHANDLEIDING vallen onder andere onder de juridische bescherming van databanken en  alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten indien van toepassing op de bepaalde databank(en) en dit zowel de structuur, inhoud, indeling en  alle mogelijke andere vormen die beschermd worden.

ARTIKEL 5: GEBRUIK VAN DE WEBSITE

a. Het gebruik van GRATISHANDLEIDING.EU blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commercieele  doeleinden.
Het gebruik van GRATISHANDLEIDING.EU is een privilege, geen recht.

b. Elke commercialisatie van de verstrekte informatie, in  welke vorm ook, is strikt verboden.
Elk gebruik van de verstrekte informatie voor ander  dan puur persoonlijk gebruik, in welke vorm ook, is strik verboden zonder duidelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GRATISHANDLEIDING.EU;

c. Het is verboden van de website gebruik te maken indien een of meerdere van de vermelde voorwaarden in deze  disclaimer niet aan voldaan zijn of u inbreuk doet op een of meer regels of wetten

ARTIKEL 6: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. De inhoud en informatie van de site met inbegrip van links kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, verwijderd, vertaald, uitgebreid, vernieuwd of aangevuld worden.

GRATISHANDLEIDING.EU tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden.
GRATISHANDLEIDING.EU probeert alle diensten/rubrieken foutloos, snel en gebruiksvriendelijk te laten werken.
GRATISHANDLEIDING.EU tracht alle informatie geheel politiek  onafhankelijk te maken.
GRATISHANDLEIDING.EU tracht alle informatie geheel zonder eender welke vorm van discriminatie in de ruimste zin van de betekenis te maken.

b. Ondanks al onze zorg kan GRATISHANDLEIDING.EU niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

 • de juistheid, adequaatheid, de correctheid, de volledigheid, weglatingen, onvolkomendheden of de geschiktheid van de informatie, resultaten, materialen, inhoud, producten, of diensten aan de gebruikers ter beschikking gesteld  op GRATISHANDLEIDING.EU , ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als GRATISHANDLEIDING ondertussen op de hoogte is gebracht;
 • de goede uitkomst van eventuele tips, informatie en/of raad gegeven door GRATISHANDLEIDING.EU of van haar content providers;
 • de eventuele directe, indirecte, incidentele schade of  om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website GRATISHANDLEIDING.EU of de onmogelijkheid deze te gebruiken. In het bijzonder  kan GRATISHANDLEIDING niet aansprakelijk gesteld worden voor  schade geleden ten gevolge van een verlies van gebruik of van gegevens die bekomen werden via GRATISHANDLEIDING.EU of haar content providers;
 • de storingen, fouten, veiligheid, defecten, vertraginen, problemen of onderbrekingen in de electronische  publicaties / rubrieken / diensten van GRATISHANDLEIDING.EU en in deze van haar content providers;
 • de correcte en/of goede werking, (on)beschikbaarheid of foutloosheid van de interactieve rubrieken alsook het terug uit dienst nemen van rubrieken of diensten of het verwijderen van bepaalde functies of andere delen of rubrieken van de website
 • het niet foutloos of niet ononderbroken functioneren van een gedeelte of de gehele website GRATISHANDLEIDING, of afgeleide domeinnamen of partners
 • het verloren gaan van informatie of beschadiging van gegevens toegevoegd door GRATISHANDLEIDING.EU, haar content providers of door haar bezoekers
 • het doen en laten van haar bezoekers;  inclusief maar niet limitatief tot de informatie, tips, adviezen, raad of handelingen geboden door haar bezoekers;
 • enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website
 • de inbreuken gepleegd door derden via de diensten en/of informatie aangeboden op GRATISHANDLEIDING.EU of haar content providers.
 • de bereikbaarheid, snelheid, niet beschikbaar zijn, en uptime van GRATISHANDLEIDING.EU
 • juistheid, schade, foutloosheid, goede  werking, bereikbaarheid of eender welk ander gevolg, schade of probleem door brand, diefstal, verlies van goederen, waterlast, staking of andere sociale problemen, oorlog of burgeroorlog, ziekte, epidemieen, stroomonderbreking, technisch defect, oorlog, ongeval, blikseminslag,  storm, overspanning, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden,  waterstoring, overheidsmaatregelen, vertragingen van transport, transportbelemmeringen, in gebreke blijven van leveranciers, verlies van gegevens, boycot, vernielingen, gebrek aan arbeidskrachten of  grondstoffen, onderbreking van het netwerk, opstand, drastische prijsverhogingen, de beindiging van een samenwerking met een partner, provider of dienstverlener of eender welke andere vorm van overmacht

Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe GRATISHANDLEIDING.EU kan gehouden worden, al dan niet vermeld in deze disclaimer.

c. GRATISHANDLEIDING.EU is nooit aansprakelijk voor door haar verrichtte handelingen dan wel het nalaten om handelingen te verrichten.

d. GRATISHANDLEIDING.EU verwerpt elke schadevergoeding van welke aard dan ook met betrekking tot maar niet limitatief tot deze gebruiksvoorwaarden, het niet nakomen  van bereikbaarheid, juistheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid,  veiligheid, foutloosheid, schade, werking, beschadiging, storing,  veiligheid, vertragingen, onderbreking, defecten of snelheid,... GRATISHANDLEIDING.EU kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van  alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker of in verband met de gebruiker zelf.
e. GRATISHANDLEIDING.EU kan eveneens in geen enkel geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte wijze aansprakelijk worden gesteld en verwerpt elke  schadevergoeding van welke aard dan ook met betrekking van, maar niet limitatie tot, lichamelijk, geestelijk, fysisch of psychologisch letsel van welke aard dan ook voortvloeiend uit het al dan niet overmatig gebruik van GRATISHANDLEIDING.EU , computers, internet, randapparatuur, e-mail, enz.

 f. Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin de website GRATISHANDLEIDING.EU niet te gebruik

 ARTIKEL 7: HYPERLINKS

a. GRATISHANDLEIDING.EU biedt ter bevordering van het gemak, gebruiksvriendelijkheid, volledigheid of om eender welke andere reden aan haar gebruikers  hyperlinks aan dewelke beheerd worden door derden, die verwijzen naar haar partners of die onrechtstreeks verwijzen naar een website.

b. GRATISHANDLEIDING.EU verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. GRATISHANDLEIDING.EU kan niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien, noch voor de kenmerken ervan of enige andere vorm van schade. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

ARTIKEL 8: ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

a. Door gebruik te maken van de website GRATISHANDLEIDING.EU verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde  doeleinden.
Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

 • alle intellectuele rechten, zowel deze van GRATISHANDLEIDING.EU als deze van derden, te respecteren;
 • alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privacy-leven;
 • zich te onthouden van het doorsturen, ingeven, toevoegen, up- of downloaden van informatie :
  • die onwettig, schadelijk, obsceen, seksistisch,  beledigend, denigrerend, bedreigend, vulgair, smadellijk, hatelijk, lasterlijk, onbetamelijk, onterend of om een andere reden  verwerpelijk is;
  • die racistisch of discriminerend is in de meest ruime zin;
  • dat van xenofobe, revisionistische, racistische aard is of dat aanzet tot deze zaken
  • die schade kan berokkenen aan GratisHandleiding, haar medewerkers, vrijwilligers, leden, personeelsleden, bezoekers of haar partners is de meest ruime zin
  • die illegale muziek bevat, illegale  software bevat of die eender welke intellectuele rechten, zowel nationaal als internationaal als van GRATISHANDLEIDING als deze van derden,  zou kunnen schenden
  • dat pornografisch is van aard, inclusief maar niet limitatief tot kinderpornografie
  • dat aanzet tot het uitoefenen van illegale activiteiten, aanzet tot fysieke, psychologische of andere  verwondingen ten opzichte van eender welke groep, individuen of dieren. Dit is inclusief maar niet limitatief tot bommen, granaten,  wapens, dierenmishandeling
  • van andere gebruikers of mensen zonder hun toestemming of het publiceren van gegevens van derden zonder hun toestemming zoals, maar niet limitatief tot, geheime informatie, priv√© informatie, zeer persoonlijke informatie, gebruikersnamen, paswoorden enz. dat mogelijk schade kan berokkenen van welke aard dan ook aan wie  dan ook;
  • dat niet illegaal is maar die wel nadelig kan zijn of schade kan berokkenen van welke aard dan ook aan bepaalde personen, bedrijven, instanties, landen, regeringen of organisaties;
 • geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken, inclusief maar niet limitatief tot spam, kettingbrieven,  ongewenste e-mails, ongewenste berichten, enz.;
 • geen bestanden behelpt met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma's in staat de werking van een andere  computer te schaden, te uploaden of door te sturen via de website;
 • geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;
 • In de meest algemene zin niets te doen dat in  tegenspraak is met de goede zeden en de openbare orde, de geldende wetten en reglementeringen in onder andere maar niet limitatief het  land waar de gebruiker woont en het land waar GratisHandleiding gevestigd is, de lokale, nationale, internationale regels en wetten.
 • geen informatie of gedeelten hiervan van de  website te gebruiken, publiceren, citeren, door te sturen, verwerken op  een andere website of in eender welke andere media zonder voorafgaande toestemming van GRATISHANDLEIDING
 • geen informatie, gebruikersnamen, paswoorden,  e-mail adressen, contactgegevens, persoonsgegevens van gebruikers/bezoekers te verzamelen, verdelen, reproduceren, publiceren,  door te sturen, te verwerken voor eender welk doel en op eender welke wijze te publiceren, met inbegrip van website, e-mail, papier, druk als  eender welke andere vorm
 • zich te onthouden van het kraken, beschadigen, platleggen, aanvallen of hacken van het systeem  van GRATISHANDLEIDING.EU of van ieder  ander systeem toegankelijk via het internet;
 • zich te onthouden van het uitvoeren van een  zogenaamde DoS (Denial of Service) of DDoS (Distributed Denial of Service) attack op het systeem van GRATISHANDLEIDING.EU of van ieder  ander systeem toegankelijk via het internet;
 • geen lokale, nationale of internationale wetten te schenden.

b. GRATISHANDLEIDING.EU heeft het recht zaken van de website te verwijderen die door de gebruiker zijn ingegeven (zoals bvb. zoekertjes, forumberichten, visitekaartjes,...) zonder voorafgaande kennisgeving en om gelijk welke reden indien dit voor GRATISHANDLEIDING.EU wordt aangenomen als ongeoorloofd of verboden gebruik.
Als gebruiker blijft u echter verantwoordelijk voor uw eigen doen en laten op GRATISHANDLEIDING.EU en de mogelijk toegevoegde informatie, zelfs indien GRATISHANDLEIDING.EU de informatie reeds verwijderd heeft.

c. Indien u een inbreuk pleegt op de in a) genoemde, dan wordt u persoonlijk verantwoordelijk gesteld en draagt u  alle verantwoordelijkheid voor uw daden.

ARTIKEL 9: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

a. De bezoeker, gebruiker, van de website GRATISHANDLEIDING.EU is zelf verantwoordelijk voor alle informatie die hij of zij plaatst op GRATISHANDLEIDING.EU; zonder tijdsbeperking.

b. Indien de informatie illegaal is, intellectuele rechten schendt, een nationale of interantionale wet schendt, onwettig, schadelijk, obsceen, seksistisch, discriminerend... (deze opsomming is niet limitatief), zal niet GRATISHANDLEIDING.EU maar wel de gebruiker hiervoor onder andere juridisch en financieel moeten instaan en wordt GRATISHANDLEIDING.EU voor eender welke plichten (inclusief juridische, financiele maar ook eender welke andere) worden vrijgesteld.

ARTIKEL 10: INFORMATIE VAN GEBRUIKERS

a. GratisHandleiding heeft GEEN banden met de  informatie die gebruikers/bezoekers toevoegen, uploaden of insturen naar GratisHandleiding voor publicatie.
Hieronder wordt verstaan alles wat eenieder die niet geblokkeerd werd door GratisHandleiding en die over voldoende kennis beschikt door al dan niet het aanvragen van een gebruikersnaam/paswoord/ID vrij  informatie kan toevoegen/uploaden/insturen naar de website en die  vervolgens gepubliceerd wordt. Wij geven als voorbeeld alle berichten/teksten/gegevens/informatie op het forum, mailgroepen, chatbox, zoekertjes, tips van bezoekers, blogs, reisverhalen,  visitekaartjes, stamboomonderzoek, anekdotes, enz. maar deze lijst is niet limitatief.

b. GratisHandleiding haar mening of doel komt  dus daarom totaal NIET overeen met deze ingestuurde informatie van bezoekers. De mening, inhoud, gevolg, correctheid of doel van de informatie strekt dus daarom NIET met die van GratisHandleiding.

c. De gebruiker herkent deze in a) en b) en is er zich dus van bewust dat die informatie ingegeven is door gebruikers en NIET door GratisHandleiding en dus niet de mening/doel draagt van GratisHandleiding.

ARTIKEL 11: TOELATING TOT GEBRUIK

a. Indien u als bezoeker (gebruiker) van de website GRATISHANDLEIDING.EU informatie toevoegt op de website, heeft GRATISHANDLEIDING.EU het recht om deze informatie te publiceren, vertalen, wijzigen,  gebruiken, verwijderen, aan te passen, bewerken, reproduceren... en dit in digitale vorm, op papier, gesproken, video, elektronisch, op  geluids-, beeld of digitale drager of onder eender welke vorm dan ook  zonder dat de gebruiker hiervoor enige rechten kan voor opeisen, ook  geen financi√ęle en zonder hiervoor de gebruiker hiervan te waarschuwen of mee te delen. Voorgaande opsomming is niet limitatief.

b.GRATISHANDLEIDING.EU krijgt het recht om de informatie te (laten) bewerken voor toneel,  film, radio, televisie, internet, websites, e-mail en andere media van audiovisuele reproductie.

c.GRATISHANDLEIDING.EU heeft het recht, echter niet de plicht, taal-, spel- en stijlfouten te corrigeren of te doen corrigeren.

d.GRATISHANDLEIDING.EU heeft het recht, echter niet de plicht, om illustraties toe te voegen of te verwijderen.

e. Bij het toevoegen van informatie geeft u zo het recht aan GratisHandleiding om de gegevens te publiceren, maar ziet u af hiervoor een vergoeding van welke aard dan ook te vragen. Zo kan u geen enkele vergoeding krijgen per persoon die de gegevens bekijkt, per publicatie, per heruitgave, per wijziging, per oproep of op eender welke andere wijze  dan ook. GRATISHANDLEIDING.EU krijgt de volledige rechten over de informatie en u ziet af van het recht om hiervoor een vergoeding te verkrijgen.

f. Als gebruiker (bezoeker) die de informatie  toegevoegd heeft blijft u echter wel zelf ten allen tijde geheel verantwoordelijk voor de informatie, zoals aangegeven in artikel 9 "verantwoordelijkheid van de gebruiker".

ARTIKEL 12: WEIGERING VAN GEBRUIK OF PUBLICATIE

Indien u als bezoeker  van de website GRATISHANDLEIDING.EU informatie toevoegt, doorstuurt of upload naar de website, dan heeft GRATISHANDLEIDING.EU het recht om deze informatie niet te gebruiken of na een eventuele publicatie opnieuw te verwijderen; zonder dat de bezoeker hiervoor enige schadevergoeding van welke aard dan ook voor kan eisen.

ARTIKEL 13: BEPERKING VAN DE TOEGANG

a. GRATISHANDLEIDING.EU behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang  te weigeren tot het geheel of een deel van deze website en/of beperkte rechten te geven,  en van de gelinkte GRATISHANDLEIDING.EU -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden en dit voor gelijk welke periode, zowel kort als "voor altijd".

b. GRATISHANDLEIDING.EU behoudt zich het recht om bepaalde computers, routers, hubs, modems of  andere apparatuur de toegang geheel of gedeeltelijk te weigeren en /of  beperkte rechten te geven,  en van de gelinkte GRATISHANDLEIDING.EU -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om  gelijk welke reden en dit voor gelijk welke periode, zowel kort als "voor altijd".

c. GRATISHANDLEIDING.EU behoudt zich het recht om IP-adressen en/of hosts de toegang  te weigeren tot het geheel of een deel van deze website en/of beperkte rechten te geven,  en van de gelinkte GRATISHANDLEIDING.EU -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om  gelijk welke reden en dit voor gelijk welke periode, zowel kort als "voor altijd".

d. GRATISHANDLEIDING.EU is niet verplicht deze beslissing mee te delen of de reden hiervan op te geven.

e. Er is geen communicatie over eender welke beslissing die GRATISHANDLEIDING.EU uitvoert of heeft uitgevoerd in het verleden. U bent verplicht aan deze beslissing zich te houden en het is verboden en illegaal om op welke wijze dan ook toch terug de vorige rechten of toegang te verkrijgen die u ontzegd is geworden.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

GRATISHANDLEIDING.EU behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

ARTIKEL 15: CONTACT

U kan ons contacteren via http://www.gratishandleiding.eu/html/contact.html
 

Zie tevens "ARTIKEL 19: MELDING MISBRUIK / ABUSE / NOTICE & TAKEDOWN".

ARTIKEL 16: PRIVACY

GRATISHANDLEIDING.EU hecht veel belang aan het onderhouden van een vertrouwelijke  band tussen de gebruikers en GRATISHANDLEIDING.EU zelf. Daarom is GRATISHANDLEIDING.EU conform aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals  gewijzigd door de wet van 11 december 1998.
Eveneens respecteert GratisHandleiding de principes van het  Europees Dataverdrag van 28 januari 1981.

GRATISHANDLEIDING.EU verzamelt gegevens van haar gebruikers voor de volgende  doeleinden:

a. bij ongeoorloofd gebruik heeft GRATISHANDLEIDING.EU het recht om de verzamelde gegevens door te geven aan de bevoegde instanties voor het neerleggen van een klacht tegen de gebruiker.

b. het gebruik van 'cookies': miniscule stukjes  informatie die in de browser van uw PC worden opgeslagen. Deze kunnen  enkel gelezen worden door diegene die de cookies heeft aangemaakt. GRATISHANDLEIDING.EU kan eventueel gebruik maken van deze cookies, bijvoorbeeld voor het  gebruik van de site eenvoudiger te maken of voor administratieve  doeleinden. U kan de aanmaak van dergelijke cookies verhinderen door een gepaste configuratie van uw computer. Verdere instructies vindt u ook  op de help-functie van uw browser en bij "Help" op GRATISHANDLEIDING.EU ;

c. het bezorgen van de nieuwsbrief van GRATISHANDLEIDING.EU ;

d. promotionele acties en marketing: aanbieden van informatie  omtrent producten en diensten. De gebruiker behoudt evenwel  te allen tijde
een kosteloos recht zich te verzetten tegen het  gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketing-doeleinden door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen naar GratisHandleiding, Willem de ridderstraat 4, 3920 Lommel (Belgie), mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart).

e. de eventuele verwezenlijking van marktstudies en of onderzoeken;

f. extern gebruik van de gegevens: GRATISHANDLEIDING.EU kan de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers doorgeven  of doorverkopen aan derden. Deze derden worden door GRATISHANDLEIDING.EU zorgvuldig uitgekozen. Iedere gebruiker behoudt het recht  deze dienst te weigeren door het volgen van de instructies  die GRATISHANDLEIDING.EU u zal bezorgen;

g. de verzameling van gegevens voor interne zaken: beheer  van de website GRATISHANDLEIDING.EU , profielanalyse van de gebruikers van
GRATISHANDLEIDING.EU voor  een betere afstemming van de website GRATISHANDLEIDING.EU op haar bezoekers;

GRATISHANDLEIDING.EU kan tijdens het bezoek aan de site gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform, enz. opslaan.

GratisHandleiding kan de verkregen informatie meedelen aan derden indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover  deze derden de informatie namens GratisHandleiding verwerken.

GRATISHANDLEIDING.EU verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens en niet persoonsgegevens te waarborgen maar kan niet  verantwoordelijk worden gesteld en er kan geen enkele vorm van  aansprakelijkheid en/of enige vorm van schadevergoeding worden gevraagd indien dit zou mislukken.

Elke gebruiker waarvan GratisHandleiding over de persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn  identiteit  (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke aangetekende,  gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot GratisHandleiding, Willem de ridderstraat 4, 3920 Lommel (Belgie) voor een schriftelijke  mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen.  Conform  de wet geschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen.

Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke  levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (02-542.72.30) (www.privacy.fgov.be)

GRATISHANDLEIDING.EU behoudt zich het recht deze privacyverklaring ten allen  tijde aan te passen. Deze wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt door middel van melding op GRATISHANDLEIDING.EU .

ARTIKEL 17: LEEFTIJD

a. GRATISHANDLEIDING.EU wordt gemaakt voor geintereseerden van alle leeftijden. De geboden informatie die vrij  toegankelijk is zonder enige registratie

ARTIKEL 18: CIM - Metriweb

Waarschuwing : Telkens U een site bezoekt met dit logo metriweb¨, verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie via de pagina's die U raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, ...).
Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe U te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, klik op het CIMlogo of ga naar http://www.cim.be.

ARTIKEL 19: MELDING MISBRUIK / ABUSE / NOTICE & TAKEDOWN

Het melden van misbruik / abuse / wettelijke overtredingen kan U melden op volgende pagina: http://www.GRATISHANDLEIDING.EU/html/contact.html

ARTIKEL 20: WETTELIJKE VERMELDINGEN 

ARTIKEL 21: UITBREIDING

Het is mogelijk dat op bepaalde onderdelen van de website GRATISHANDLEIDING.EU bijkomende voorwaarden worden gesteld. Deze voorwaarden (de disclaimer die u dus nu leest) gelden voor heel de website GRATISHANDLEIDING.EU plus de eventueel bijkomende voorwaarden waaraan u zich ook akkoord met verklaard door gebruik van die bepaalde onderdelen. Indien er  wedstrijden worden georganiseerd telt deze disclaimer plus het  wedstrijdregelement ook mee.

ARTIKEL 22: NIETIGVERKLARING
 

ARTIKEL 23: SLOTBEPALING

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld  door de wetten van Belgie. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of een van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (Belgie).
 

 © Gratis Handleiding.eu  | Over deze site | Disclaimer |
Neem contact op met de Webmaster met opmerkingen en tips

 

 TV/radio:

 Radio luisteren:webradio

 Wat is er op TV?

 TV gids (alle zenders)

 Uitzending gemist

 

 Verkeer:

 Files

 Routeplanner

 

 Nieuws/weer:

 NOS headlines

 Algemeen Dagblad

 Laatste nieuws

 Telegraaf

 Volkskrant

 Teletekst

 Het weer

tip Online winkelen
De webshops vindt u op de volgende site!

Online shoppen en winkelen

 

 Handige hulpjes:

 Lettergrootte aanpassen

 Puzzelwoordenboek

 Online rekenmachine

 Zoeken naar mensen/adressen

 

 Handige info:

 SOS nummers

 Feestdagen 2011

 Feestdagen 2012

 Feestdagen 2013

 

 Loterijen:

 Bank-giroloterij

 Euromillions

 Staatsloterij

 Postcodeloterij

 

 Link partners

 Webgids voor online winkelen

| More